Contact
Locations

New York
London
Berlin

Follow us

Politica de confidențialitate

 

Protecția datelor cu caracter personal

Prezenta politică de confidențialitate („Politica“) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR“).

Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

SC ALIZ BOCSKOR DESIGN STUDIO SRL, Tîrgu Mureș, România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul [denumirea site-ului].

Ce date prelucrăm?

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Date pe care le furnizați în mod direct

De ex., atunci când efectuați o comandă, trebuie să ne furnizați o serie de date: nume, prenume, adresă și număr de telefon mobil. De asemenea, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs., precum: ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau chat (WhatsApp, Facebook etc.).

2.2. Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. prin intermediul [denumirea site-ului].

Înregistrăm informații cu privire la modul în care utilizați [denumirea site-ului], cum ar fi când și/sau cum vizitați sau utilizați Serviciile oferite de Societate.

În plus, față de informațiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit [denumirea site-ului] și cum putem să ne îmbunătățim Serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați [denumirea site-ului], sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit și timpul petrecut pe site.

2.3. Datele obținute de la terți

De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

În cele ce urmează, vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea acestor date.

3.1. Utilizarea Serviciilor de către Utilizatori

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților utilizatorilor (persoane juridice), avem un interes legitim să ne desfășurăm în mod adecvat raporturile contractuale cu clienții noștri persoane juridice. Drepturile și interesele persoanelor fizice (ne referim la reprezentanții utilizatorilor persoane juridice) nu sunt prejudiciate întrucât, din perspectiva clientului persoană juridică, prelucrarea este necesara în contextul desfășurării relațiilor de muncă/colaborare pe care aceștia o au cu persoanele fizice ale căror date sunt furnizate/asociate utilizatorului (persoană juridică).

3.2. Gestionarea relațiilor cu utilizatorii și asistență

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu utilizatorii [denumirea site-ului], spre exemplu, atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitatea [denumirea site-ului], disfuncționalități ale [denumirea site-ului] sau erori. De asemenea, ca parte a serviciile de asistență și gestionare a relațiilor cu utilizatorii, putem fi contactați și putem contacta Utilizatorii și prin telefon. Putem înregistra convorbirile telefonice cu utilizatorii. Înregistrarea convorbirilor ne ajută sa gestionăm activitatea noastră internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile utilizatorilor sau în cazul unor eventuale litigii/dispute legate de modul de gestiune a activității noastre în relația cu utilizatorii. Înregistrarea se va face doar dacă vom avea consimțământul interlocutorului. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru înregistrarea convorbirii art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ și art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim (dacă înregistrările sunt ulterior necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre în justiție, efectuarea de cercetări disciplinare cu privire la angajații noștri).

3.3. Furnizarea de comunicări privind serviciile

Utilizatorii pot primi diverse comunicări de la noi care țin de furnizarea serviciilor. Considerăm că interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor și intereselor persoanelor vizate întrucât comunicările sunt legate strâns de furnizarea serviciilor solicitate. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

3.4. Furnizarea de comunicări comerciale

Dorim să vă transmitem comunicări comerciale, informări privind noile servicii oferite de Societate, să vă lansăm invitații de a participa la sondaje, sau de a răspunde la chestionare, precum și pentru a va comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs. De asemenea, dacă sunteți de acord, datele dvs. pot fi comunicate partenerilor noștri sau le putem folosi (fără a le dezvălui partenerilor), pentru a vă transmite materiale promoționale/comunicări comerciale privind produsele/serviciile partenerilor Societății. Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale, nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți putea participa la sondajele și chestionarele noastre. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

3.5. Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, (inclusiv pe baza unor analize avansate)

Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății. În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care sa le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse/servicii relevante și personalizate. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate)

3.6. Analize și statistici privind funcționarea site-ului

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le colectam în contextul utilizării serviciilor în scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează [denumirea site-ului] sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitatea Site-ului.

3.7. Colectare date cu caracter personal prin rețelele de socializare

Utilizatorii pot face solicitări utilizând site-uri de tip rețele de socializare (spre exemplu Facebook, Instagram, LinkedIn). Atunci când Utilizatorii fac o astfel de solicitare, prin intermediul unei platforme de socializare, vom utiliza datele publice (de ex., nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) în scopul furnizării unor Servicii cât mai adecvate. De asemenea, am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook și Youtube și astfel să aveți posibilitatea sa accesați mai facil conținutul publicat de noi pe conturile noastre asociate acelor rețele sociale. Dacă accesați conținutul publicat sau interacționați cu el (clicuri pe butonul de solicitare, aprecieri, comentarii, distribuiri etc.) pe acele rețele de socializare, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare. Temeiul juridic: art. 6 (1) (b) din GDPR, încheierea și executarea contractului (în cazul datelor furnizate de către Facebook) sau art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în celelalte situații)

3.8. Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi: arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

3.9. Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal – reprezentanților departamentului de vânzări din cadrul companiei noastre – entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale – dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; – dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

Cât timp păstram datele?

Păstram datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind păstrarea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Transferăm datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European? Nu transferam date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta sub 16 ani Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în aceasta Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit aceasta vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul in care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia Daca nu ne furnizați datele cu caracter personal prevăzute în formularul de contact, nu ne veți putea transmite solicitarea dvs. Dacă nu va exprimați acordul pentru a primi comunicări de marketing direct, nu o să vă putem informa despre ofertele noastre.

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată: a) Dreptul de acces Puteți obține de la noi confirmarea ca prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării; b) Dreptul de a corecta datele Puteți să ne solicitați să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete; c) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) Puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante; d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică. e) Restricționare În anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale; f) Dreptul la portabilitatea datelor În măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România anspdcp@dataprotection.ro PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT DE MAI JOS: E-mail: bizoo.studio@gmail.com Telefonic: 0755 208 172 Responsabil cu protecția datelor: Aliz Bocskor ÎNAINTE DE A UTILIZA [DENUMIREA SITE-ULUI] SAU SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDAM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSON POLITICA DE MODULE COOKIE SC ALIZ BOCSKOR DESIGN STUDIO SRL [text casetă module cookie:

Utilizăm module cookie pentru a vă oferi caracteristicile și serviciile pe site-ul nostru web și pentru a îmbunătăți experiența dvs. în de utilizator. Aflați mai multe.] ALIZ BOCSKOR DESIGN STUDIO SRL utilizează serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz. https://www.emag.ro/info/administreaza-preferintele https://www.printello.ro/politica-de-confidentialitate/